【UG NX 二次开发培训大纲】第7节:UFun 创建基本几何对象(点、线、体)

nxopen 1年前 223 0

UG NX 二次开发培训大纲第7节:UFun 创建基本几何对象(点、线、体)

---------------------------------------------------------------------

第7节培训讲解内容:

7.1,使用函数 UF_CURVE_create_point 创建2个点

7.2,使用函数 UF_CURVE_create_line 创建一条直线

7.3,使用函数 UF_MODL_create_block1 创建长方体

7.4,使用函数 UF_OBJ_set_color 设置长方体的颜色

7.5,课后作业

---------------------------------------------------------------------

UG NX 二次开发培训(UFun+NXOpen)大纲目录:

https://www.ugapi.com/thread-10175.html


UG CAM加工模块开发培训(CAM开发专题)大纲目录:

https://www.ugapi.com/thread-10174.html


UG NX二次开发培训,随到随学,联系QQ:85585969

---------------------------------------------------------------------

第7节课件缩略图(正式培训将提供PDF版高清课件)

7.jpg

取消

打赏本帖作者:nxopen

扫码支持
建议打赏金额( 1 - 10 )元之间
将直接存入发帖者微信或支付宝账户

打开微信或支付宝扫一扫,即可进行打赏哦

0

承接UG NX二次开发、功能定制、毕业设计、疑难解决、远程培训,胡君QQ:85585969
最新回复 (0)
请登录后发表新帖